Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция.

A- A A+

На 24.07.2018 г. се проведе Заключителна пресконференция в залата на хотел „Родопи”, гр. Хасково по проект: „Развитие и промотиране на гурме и винен туризъм в трансграничния район на България и Турция“ (ТрансГурмеТур), № CB005.1.22.046. Проектът стартира през м. август 2017 г. и е с продължителност една година. Изпълнява се в рамките на първата покана по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020. 

Пресконференцията откри Янчо Янев, председател на Хасковската търговско-промишлена палата. В събитието взеха участие около 25 представители на медии, туристически центрове, агенции, ресторанти и хотели. 
Изпълнението на проекта беше презентирано от Катя Атанасова, ръководител проект.

Прочети още...

На 02.07.2018 г. се проведе пресконференция в залата на Одринската търговско-промишлена палата, Турция по проект с наименование: „Развитие и промотиране на гурме и винен туризъм в трансграничния район на България и Турция“ (ТрансГурмеТур), № CB005.1.22.046. Партньори по проекта са Хасковска търговско-промишлена палата, Одринска търговско-промишлена палата и Сдружение „Тракийско устойчиво развитие“. Проектът стартира през м. август 2017 г. и е с продължителност една година. Пресконференцията откри Реждеб Зъбкънкурт, председател на Одринската търговско-промишлена палата. В събитието взеха участие 25 представители на медии, туристически центрове и сдружения.

Изпълнението на проекта беше презентирано от Елиф Ярдъмджи, координатор по проекта. Представена беше създадената по проекта онлайн платформа Туристически Гурме пътеводител на трансграничния регион България и Турция www.transgourme.eu.

Прочети още...

На 01.07.2018 г. в гр. Одрин, Р. Турция се проведе Кулинарно изложение „ТрансГурмеТур” по проект: „Развитие и промотиране на гурме и винен туризъм в трансграничния район на България и Турция“, № CB005.1.22.046. Изложението беше организирано от Одринската търговско-промишлена палата в партньорство с Хасковската търговско-промишлена палата и Сдружение „Тракийско устойчиво развитие“. Събитието бе открито с приветствия към участниците от Реджеб Гюркан, кмет на община Одрин, Реджеб Зъбкънкурт, председател на Одринската търговско-промишлена палата и Мако Арнаудов, председател на Контролния съвет на Хасковската търговско-промишлена палата. 

В изложението участваха над 60 турски представители на ресторанти, мандри, пекарни, производители на хранителни продукти, земеделски производители, хоби готвачи и кулинари.

Прочети още...

На 2-ви май 2018 г. в офиса на Хасковска търговско-промишлена палата се проведе третата работна среща по проект: „Развитие и популяризиране на гурме и винен туризъм в трансграничния регион на България и Турция”, акроним: ТрансГурмеТур, рег. № CB005.1.22.046.

Партньори по проекта са Хасковска търговско-промишлена палата, Одринската търговско-промишлената палата, Р. Турция и Сдружение „Тракийско Устойчиво Развитие“, с. Коларово, област Хасково. Проектът е с период на изпълнение: 01.08.2017 - 31.07.2018 г.

Участие в работната среща взеха представители от трите партньорски организации. По време на срещата беше обсъдено изпълненото на дейностите по проекта, успешното провеждане на кулинарното изложение в Харманли и организирането на предстоящото кулинарно изложение в гр. Одрин, Турция.

Прочети още...

На 1-ви май 2018 г. в гр. Харманли се проведе Кулинарно изложение под наслов ТрансГурмеТур, организирано по проект: „Развитие и промотиране на гурме и винен туризъм в трансграничния район на България и Турция“ (ТрансГурмеТур), № CB005.1.22.046 . Проектът се изпълнява от Хасковска Търговско-промишлена палата в партньорство с Одринска Търговско-промишлена палата и Сдружение „Тракийско устойчиво развитие“. Съорганизатори на изложението бяха Сдруженията „Юнити“ и Бизнесът за Харманли“, гр. Харманли. Кметът на Община Харманли, Мария Киркова откри събитието и приветства всички участници и им пожела много успехи.

Делегация от Одрин, водена от Реджеб Зъбкънкурт, председател на Одринската търговско-промишлена палата също посети изложението. В изложението безплатно участваха над 50 български представители на винарни, мандри, пекарни, производители на хранителни продукти, земеделски производители, читалища и хоби готвачи.

Прочети още...

На 11 и 12 януари 2018 г. в гр. Одрин, Турция се проведе втората работна среща по проект: „Развитие и популяризиране на гурме и винен туризъм в трансграничния регион на България и Турция, ТрансГурмеТур“  Рег. № CB005.1.22.046, договор № РД-02-29-238/31.07.2017 г., съфинансиран от ЕС чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI 2014TC16I5CB005.

Проектът, който стартира на 01.08.2017 г. се изпълнява от Хасковска търговско-промишлена палата в партньорство с Одринската търговско-промишлена палата, Р. Турция и Сдружение „Тракийско Устойчиво Развитие“, с. Коларово, област Хасково и е с продължителност 12 месеца.

Прочети още...

На 17 и 18 октомври 2017 г. в гр. Хасково се проведе първата работна среща по проект с наименование: „Развитие и популяризиране на гурме и винен туризъм в трансграничния регион на България и Турция” с

акроним: ТрансГурмеТур, Рег. № CB005.1.22.046 и договор № РД-02-29-238 / 31.07.2017 г., съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI 2014TC16I5CB005.

Проектът, който стартира на 01.08.2017 г. се изпълнява от Хасковска търговско-промишлена палата в партньорство с Одринската търговско-промишлена палата, Р. Турция и Сдружение „Тракийско Устойчиво Развитие“, с. Коларово, област Хасково и е с продължителност 12 месеца.

Прочети още...