Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция.

A- A A+

Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция

https://www.ipacbc-bgtr.eu/bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

http://www.mrrb.government.bg/

Областна администрация – Хасково

www.hs.government.bg

Официален сайт на Община Хасково

www.haskovo.bg

Официален сайт на Община Одрин  

https://www.ipacbc-bgtr.eu/tr