Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция.

A- A A+

На 2-ви май 2018 г. в офиса на Хасковска търговско-промишлена палата се проведе третата работна среща по проект: „Развитие и популяризиране на гурме и винен туризъм в трансграничния регион на България и Турция”, акроним: ТрансГурмеТур, рег. № CB005.1.22.046.

Партньори по проекта са Хасковска търговско-промишлена палата, Одринската търговско-промишлената палата, Р. Турция и Сдружение „Тракийско Устойчиво Развитие“, с. Коларово, област Хасково. Проектът е с период на изпълнение: 01.08.2017 - 31.07.2018 г.

Участие в работната среща взеха представители от трите партньорски организации. По време на срещата беше обсъдено изпълненото на дейностите по проекта, успешното провеждане на кулинарното изложение в Харманли и организирането на предстоящото кулинарно изложение в гр. Одрин, Турция.