Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция.

A- A A+

На 02.07.2018 г. се проведе пресконференция в залата на Одринската търговско-промишлена палата, Турция по проект с наименование: „Развитие и промотиране на гурме и винен туризъм в трансграничния район на България и Турция“ (ТрансГурмеТур), № CB005.1.22.046. Партньори по проекта са Хасковска търговско-промишлена палата, Одринска търговско-промишлена палата и Сдружение „Тракийско устойчиво развитие“. Проектът стартира през м. август 2017 г. и е с продължителност една година. Пресконференцията откри Реждеб Зъбкънкурт, председател на Одринската търговско-промишлена палата. В събитието взеха участие 25 представители на медии, туристически центрове и сдружения.

Изпълнението на проекта беше презентирано от Елиф Ярдъмджи, координатор по проекта. Представена беше създадената по проекта онлайн платформа Туристически Гурме пътеводител на трансграничния регион България и Турция www.transgourme.eu.

Онлайн платформата е на български, английски и турски език в нея са включени всички хотели, ресторанти, винарни, мандри, пекарни, пазари за храни, ферми и др.), фестивали за храна и рецепти от трансграничния регион България-Турция. Предстои да бъде пуснато и мобилно приложение ТрансГурмеТур.

Създадената онлайн платформа ще подпомагане предприемачеството от гледна точка на туризма, предоставяне на посетителите на туристическа информация чрез иновативни ИТ инструменти с особен акцент върху храната и виното в трансграничния регион.
След пресконференцията се проведе и заключителна работна среща между партньорите по проекта, на която бяха обсъдени постигнатите резултати по проекта и осигуряване на устойчивост.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020