Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция.

A- A A+

09.00 - 13.15 - Джамия Beyazıt Külliyesi-Selimiye - Музей Türk İslam Eserleri - Eski Джамия - Посещение на трите свещени джамии
13.15 – 18.00 - Обяд в Saraçlar Caddesinde - Посещение в Rüstem Paşa Külliyesi - Посещение в Одринския Археологически и Етнографски музеи.
18.00 - 19.00 - Вечеря в близост до площад Tahmis (в менюто Одринска Тава Чигер).


Saraçlar Caddesi

image188


 Джамията Beyazıt Külliyesi

image190

Вечеря на Площад с Одринска Тава Чигер

image189