Projeye, Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından eş-finansman sağlanmaktadır.

A- A A+

2 Mayıs 2018'de, "Bulgaristan ve Türkiye sınır ötesi bölgesinde gurme ve şarap turizminin geliştirilmesi ve tanıtımı" projesinin üçüncü çalışma toplantısı, Hasköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı, kısaltma: TransGourmetTour, reg. No. CB005 .1.22.046. Projenin ortakları Hasköy Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Cumhuriyeti, "Trakya Sürdürülebilir Kalkınma" Derneği, Kolarovo köyü, Hasköy belediyesi. Projenin uygulama dönemi: 01.08.2017 - 31.07.2018 arasıdır.

İş görüşmesine üç ortak derneğin temsilcileri de katıldı. Toplantıda, proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Harmanlı'daki mutfak sergisinin'ın başarılı bir şekilde tutulması ve Edirne ilçesinde gerçekleştirilecek mutfak sergisinin organizasyonu tartışıldı.